Γομολάστιχες (3)

Διαβήτες (4)

Ζωγραφική (23)

Καλύμματα βιβλίων & Αναλόγια (2)

Κιμωλίες (2)

Μεγεθυντικοί φακοί (4)

Μολύβια (4)

Ξύστρες (4)

Όργανα Γεωμετρίας (15)

Στυλό (1)

Τετράδια (2)

Χειροτεχνία (14)