Γομολάστιχες (9)

Διαβήτες (4)

Ζωγραφική (37)

Καλύμματα βιβλίων & Αναλόγια (2)

Κιμωλίες (2)

Μεγεθυντικοί φακοί (4)

Μολύβια (7)

Ξύστρες (5)

Όργανα Γεωμετρίας (17)

Στυλό (1)

Τετράδια (2)

Χειροτεχνία (26)