Λευκοί γομέ (3)

Λευκοί καρέ αυτοκόλλητοι (7)

Σακούλες λευκές (11)

Σακούλες μπέζ (7)