Λευκοί γομέ (3)

Λευκοί καρέ αυτοκόλλητοι (6)

Σακούλες λευκές (11)

Σακούλες μπέζ (6)